Trollflöjten
Gitarren

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Gunilla Weurlander

Redovisade uppgifter