Barsebäcks Montessori förskola
Giraffen

Kommun: Kävlinge kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Petra Löfvendahl

Redovisade uppgifter