Tunaskolan
Giraffen år 1

Kommun: Botkyrka kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 78 st

Pedagogens namn: Maria Torgeby

Redovisade uppgifter