Gillbo- Gröndals skolan
Gillbo fritids

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 58 st

Pedagogens namn: Nina Latif

Redovisade uppgifter

"Redo för Match 2: Återvinningskampanj - Rösta fram tre bidrag. Den här matchen gav oss möjlighet att diskutera och reflektera om hur kan vi återvinna mer. Då har vi använt oss av olika typer av material samt mjölkförpackningsmallen. Under tre veckors period höll vi på med denna kampanj. Deras bidrag bestod av deras bästa återvinningstips och hur man kan göra hemma eller i skolan samt olika skämt, gåtor och tips . Vi fick in 41 kampanjer totalt och det var inte lätt att välja bara tre. Eleverna var delaktiga i hela processen när vi röstade fram tre bidrag."

"Återvinna eller Återskapa? Mellan oktober och december 2022 gjorde vi ändringar i våra lärmiljöer, besökte skolans grovsoprum samt arbetade med vårt projekt “Min fantasivärld” som handlade om att kunna skapa och bygga upp en fantasivärld med hjälp av återbruksmaterial. Genom att använda material och förpackningar som i vanliga fall ses som skräp kunde bidra till att eleverna utvecklade lärande genom intressanta diskussioner om bland annat reflektioner kring förpackningars olika användningsområden samt att fantasi har inga gränser. I december hade vi både öppet hus för vårdnadshavare och en vernissage med tio fantasiska ”fantasivärldar”. Del 1 bestod av att eleverna skulle hjälpa till med återvinningen av kartongförpackningar i hemmet under två veckors period. Eleverna fick ”tävlingsschema” med ett brev innan jullovet De flesta tyckte det var roligt. Vårdnadshavarna hjälpte till att fylla i schemat. Efteråt sammanställde vi det på fritids. Under denna fas har vi använt oss pedagogisk dokumentation för att synliggöra deras läroprocesser. Med hjälp av väggdokumentationer kunde eleverna samtala, reflektera och inspirera varandra. Vi valde att besöka två lokala återvinningsstationer . Eleverna fick ta med sig något hemifrån som vi skulle återvinna. Några fick i uppdrag att dokumentera med hjälp av en Ipad. Tillsammans har vi redigerat filmen och sammanställt deras reflektioner kring besöket. "

"Match 3: berätta för 100 Var och en fick välja hur de skulle vilja sprida budskapet om återvinning på bästa sätt. Som hjälp hade eleverna olika dokumentationer, tidigare erfarenheter, kunskaper från alla mini projekt under läsåret 2022-2023. Följande förslag fick flest röster och var och en skulle välja att göra sina spridningskort och sprida vidare till minst 2 personer. (58 elever gånger två = 116 ) Så här ville eleverna sprida sina kort; - Via infomentor - Till gamla kompisar, släkten - Via sociala medier - Sätta upp lappar på olika anslagstavlor - dela ut i brevlådor - Berätta för de yngre eleverna med hjälp av spridningskorten. "