Gillbo- Gröndals skolan
Gillbo fritids

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Klass 3, Klass 4

Antal barn/elever: 80 st

Pedagogens namn: Nina Latif

Redovisade uppgifter