Alphaförskolan
Gertrud

Kommun: Västerviks kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 42 st

Pedagogens namn: Linda Andersson

Redovisade uppgifter