Midgård
Gandul

Kommun: Svalövs kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Pernilla Malm

Redovisade uppgifter

"Vi har tillsammans pratat om hur viktigt det är att vi återvinner så att vi inte ständigt behöver ta av jordens resurser. Många av eleverna har även spridit detta till hemmen. Vissa har sett till att strukturera upp deras källsortering hemma."

"Vi samlade olika slags kartonger och gick till en närliggande återvinningsstation. Vi plattade till våra kartonger på valfritt sätt och sen hade vi kasttävling. Alla var pricksäkra och träffade rätt. Vid varje träff blev det stort jubel."