Midgård
Gandul

Kommun: Svalövs kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Pernilla Malm

Redovisade uppgifter