Geijerskolan
Gamma 5

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 29 st

Pedagogens namn: Kicki Sargeus

Redovisade uppgifter