Speldosan
Galileo

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Frida Ahlin

Redovisade uppgifter