Österängsskolan
Galaxens Fritidshem

Kommun: Jönköpings kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Sandra-María Arango-Ochoa

Redovisade uppgifter