Ulleviskolans grundsärskola
G4-6A

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Madeleine Pettersson

Redovisade uppgifter