Hasslö förskola
Fyren

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Sofia Petersson

Redovisade uppgifter