Ångbåten Gällstaö
Fyren

Kommun: Ekerö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Emma Lindblad

Redovisade uppgifter