Sinntorpsskolan
FX

Kommun: Mölndals stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Ann-Christin Karlsson

Redovisade uppgifter