Sinntorpsskolan Fsk Y
Fsk Y

Kommun: Mölndals stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Maria Hellberg

Redovisade uppgifter