Bo skola
FSK B

Kommun: Lidingö stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Sarah Birnik

Redovisade uppgifter