Armbandet
Fröet

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Anna Filipsson

Redovisade uppgifter