Östtteg
Fritidsklubben

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 4, Grade 51

Antal barn/elever: 36 st

Pedagogens namn: Ian Ward

Redovisade uppgifter