Stråtjära skola
Fritidshemmet Trollsländan

Kommun: Söderhamns kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 2

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Sirpa Nilsson

Redovisade uppgifter