Rönninge skola
Fritidshemmet Gläntan

Kommun: Salems kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 60 st

Pedagogens namn: Johanna Schwerin

Redovisade uppgifter

"Eleverna fick antingen enskilt eller i grupp rita en bild till sin mjölkkartong. Vi lottade sedan ut sex bidrag som eleverna sedan fick rösta demokratiskt kring. Så här kommer Gläntans tre bidrag. Nu håller vi alla tummar!"

"Tillsammans gick vi till en återvinningsstation som ligger i närheten av våran skola. Under veckan hade eleverna tagit med sig kartonger som de fick ta med sig. Tillsammans återvann vi samtliga kartonger och fick en mysig utflykt tillsammans. Vi pratade om vikten av att återvinna kartongerna och eleverna tyckte det var intressant och spännande att få återvinna \"på riktigt\". En kul och lärorik stund tillsammans!"

"Vi har tillsammans gjort en enorm skylt för att sprida vårat budskap. På skylten sitter flera små spridningskort där eleverna har fått skriva och rita olika budskap för att försöka få fler att återvinna. Vi har bett eleverna prata hemma om vikten av att återvinna för att sprida budskapet ännu mer. Skylten sattes upp i vår matsal där alla elever i skolan äter och den har uppmärksammats av både elever och andra lärare. I skolan går cirka 550 elever så budskapet har nått många. Vi har även lagt ut på Facebook och bett folk att dela så att det även kan spridas online. Vi vill att så många som möjligt tar till sig av vårat budskap - återvinn mera, så blir vi flera! Hälsningar Gläntans fritidshem - Rönninge skola"