Bjurtjärns skola Fritidshemmet Daggkåpan
Fritidshemmet Daggkåpan

Kommun: Storfors kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 3

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Stina Larsson

Redovisade uppgifter