Ramlösa Friskola AB
Fritidshemmet Cirkeln

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 55 st

Pedagogens namn: Jenny Olsson

Redovisade uppgifter