Byskolan
Fritidshem

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 180 st

Pedagogens namn: Gabriella Renström

Redovisade uppgifter