Rickarums skola, fritidshem
Fritidshem

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 3

Antal barn/elever: 39 st

Pedagogens namn: Rikard Andersson

Redovisade uppgifter

"Efter samtal om den pågående match 1 fick alla elever (ca 40) fick ut varsin mall och instruktioner om att bilden skulle innehålla något med återvinning, kartong och miljö. Dessa samlades sedan in och demokratiskt valdes 3 ut som skulle skickas in."

"Vi tog eleverna och gick till byns återvinningscentral och återvann en hel del kartonger! Köket i skolan hade hjälpt oss att samla på en del kartonger som vi kunde ta med ner. En solig dag och vi gjorde naturen och miljön en björntjänst denna dag! Rickarums Fritidshem!"

"Vi har gjort ett reklamblad där eleverna själva har fått komma överens om vad det ska stå. Så hör löd dokumentet. Dessa blad har eleverna gett vidare till föräldrar för att sätta upp på deras jobb och satt upp ute i byn så att byfolket kan se vår reklam om bättre miljö. Så med text och bild för vi informationen vidare Det här är varför du ska återvinna. * Det är bra för naturen. * Bättre att återvinna och få igen istället för att slänga och det förstör. * Kan återanvända saker. * Skydda djuren och låta dem leva ifred. * Återvinn= Träden får stå kvar= Mer syre. * Renare och bättre miljö. * Vi hjälper och räddar naturen. TACK för att just ni är med och hjälper oss att rädda miljön genom att sortera ert skräp rätt. HJÄLP oss nu med att dela informationen vidare!! Vi bryr oss om vår miljö! MVH Rickarums Fritidshem"