Ronna skolan
Fritidshem

Kommun: Södertälje kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 50 st

Pedagogens namn: Mariana Alkhoury

Redovisade uppgifter