Ronna skolan
Fritidshem

Kommun: Södertälje kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 3

Antal barn/elever: 6 st

Pedagogens namn: Mariana Alkhoury

Redovisade uppgifter