Sofialundskolan (fritids)
Fritidsavdelningen (igelkotten)

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 32 st

Pedagogens namn: Mattias Evaldsson Fritz

Redovisade uppgifter