Boo gårds skola
fritidsavdelning Havet

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 82 st

Pedagogens namn: Ann-Charlotte Karlsson

Redovisade uppgifter

"Eleverna på fritidshemmet Havet har gjort mjölkkartonger med fokus på att kartongerna ska återvinnas. De fick gemensamt rösta fram de bidrag de ville skicka till tävlingen. Det blev dessa tre bidrag av 65 stycken som gick vidare."

"Vi på fritids Havet har tillsammans samlat ihop ca 1000 dryckeskartonger med glädje och engagemang! "