Boo Gårds Skola
Fritidsavdelning \"Ängen\"

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 81 st

Pedagogens namn: Agnes Hansson

Redovisade uppgifter

"Eleverna har designat egen återvinnigskampanj. Innan pratade vi mycket om hur kan de utforma sin design och hur ska de förmedla sitt budskap. Eleverna var väldigt engagerade i framställningen av kampanj och hade väldigt bra idéer. "

"Vi har varit på återvinningsstationen vid vår skola och återvunnit olika förpackningar. Vi återvann kartonger, lite plast och även lite metall som vi hittade på vägen dit. Vi tycker att det känns bra och viktig för att vi hjälper naturen genom att bara lägga en förpackning i återvinningen. Vi tycker att ingen kan göra allt men alla kan göra något och alla vinner på att du återvinner."

"Vi har valt att göra små teckningar med olika budskap om återvinning på våra servetthållare i skolans matsal. Vi har även satt upp match 1 och match 2 på vikvägg och andra ytor i matsalen för att visa upp vad vi lärt oss när vi arbetat med Kartongmatchen. "