Boo Gårds Skola
Fritidsavdelning \"Ängen\"

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 81 st

Pedagogens namn: Agnes Hansson

Redovisade uppgifter

"Vi har varit på återvinningsstationen vid vår skola och återvunnit olika förpackningar. Vi återvann kartonger, lite plast och även lite metall som vi hittade på vägen dit. Vi tycker att det känns bra och viktig för att vi hjälper naturen genom att bara lägga en förpackning i återvinningen. Vi tycker att ingen kan göra allt men alla kan göra något och alla vinner på att du återvinner."