Kvarndammskolan
Fritids

Kommun: Lessebo kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: Ida Rosén

Redovisade uppgifter