Montessoriskolan Trilobiten
Fritids (Sälen/Pingvinen)

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 2

Antal barn/elever: 75 st

Pedagogens namn: Karin Wessel

Redovisade uppgifter