Lillestadskolan
Fritids Rubinen

Kommun: Växjö kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 58 st

Pedagogens namn: Cecilia Karlsson

Redovisade uppgifter