Österskolan
Fritids Rönnen

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: Christel Mårtensson

Redovisade uppgifter