Stiftelsen Hannaskolan
Fritids Opalen

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 57 st

Pedagogens namn: Anna Jonåker

Redovisade uppgifter