fritids Norrgården Töcksfors skola
Fritids Norrgården

Kommun: Årjängs kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: eivor Harrysson

Redovisade uppgifter

"Vi har ritat kartongbaksidor efter att ha tittat på några av filmerna om återvinning"

"vi har gått till återvinningsstationen i Töcksfors och lämnat mjölk och juicekartonger"

"vi har gjort spridningskort som vi delar ut, hemma och till bekanta mm"