Bredöls skola
Fritids i Bredöl

Kommun: Essunga kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 50 st

Pedagogens namn: Sara Johansson

Redovisade uppgifter