Fjärås-Bräckaskolan
Fritids Herkules

Kommun: Kungsbacka kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Michael Olsson

Redovisade uppgifter