Duveds skola
Fritids förskoleklass

Kommun: Åre kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Yvonne Jonsson

Redovisade uppgifter