Errarps skola
Fritids F-klass

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 43 st

Pedagogens namn: Jeanette Lundahl

Redovisade uppgifter