Skälbyskolan
Fritids F-klass

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 60 st

Pedagogens namn: Melinda Landegren

Redovisade uppgifter