Skälbyskolan
Fritids åk 3

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 56 st

Pedagogens namn: Melinda Landegren

Redovisade uppgifter