Skälbyskolan
Fritids åk 2

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 57 st

Pedagogens namn: Melinda Landegren

Redovisade uppgifter