Skälbyskolan
Fritids åk 1

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 51 st

Pedagogens namn: Melinda Landegren

Redovisade uppgifter