Unicaskolan
Fritids 4-6

Kommun: Mariestads kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 50 st

Pedagogens namn: Linda Strandh

Redovisade uppgifter