Lillekärrskolan
Fritids 3E

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Linn Grenholm

Redovisade uppgifter