Lillekärrskolan
Fritids 3E

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Linn Grenholm

Redovisade uppgifter

"Vi har på vår Treanklubb pratat om hållbar utveckling, miljö och återvinning. Vi vill att alla ska må bra, människor, djur och natur. Här har vi tillsammans gjort tre förslag på hur en baksida på mjölkförpackningar skulle kunna se ut!"

"Vi har under två veckor hjälpt till hemma med att återvinna dryckeskartonger. Vi har fyllt i ett protokoll med antal förbrukade dryckeskartonger, antal återvunna dryckeskartonger och antal icke återvunna dryckeskartonger. Vår fritidsklubb återvann 98,41% av alla förbrukade förpackningar. Vi är jätte stolta över detta och tycker att det är viktigt att vi är med och bidrar till en hållbar utveckling för miljön!! "