Verkö förskola
Freja

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Emelie Herbertsson

Redovisade uppgifter