Barkens förskola
Fregatten

Kommun: Järfälla kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Mona Berglund

Redovisade uppgifter