Barkens Förskola
Fregatten, Briggen, Kuttern 3kompanjoner

Kommun: Järfälla kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 106 st

Pedagogens namn: Serpil Bozkurt

Redovisade uppgifter