Diö skola
Förskoleklassen

Kommun: Älmhults kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 8 st

Pedagogens namn: Klara Rundgren

Redovisade uppgifter