Nyhemsskolan
Förskoleklassen

Kommun: Finspångs kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Sophie Eriksson

Redovisade uppgifter