Martinskola Söders Waldorf
Förskoleklassen EKEN

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Firas Farah

Redovisade uppgifter