Ljusfalls friskola
Förskoleklassen

Kommun: Finspångs kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 4 st

Pedagogens namn: Hemal Abeysekera

Redovisade uppgifter