Tvärskogsskolan
Förskoleklass

Kommun: Kalmar kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Emma Molin

Redovisade uppgifter