Önneredsskolan
Förskoleklass Skäret

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Emelie Bergsten

Redovisade uppgifter