Johannebergsskolan
Förskoleklass Rubinen/Safiren

Kommun: Ale kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Viktor Viktorsson

Redovisade uppgifter