Skutehagen
Förskoleklass Röd

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Susan Lilja

Redovisade uppgifter